Новини

Ліцензія на страхування

Для початку розберемося, що ж таке ліцензія на страхування?

 

Ліцензія на страхування - документ державного зразка, який засвідчує право фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного виду страхування протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

 

Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, що діє відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Основними функціями вказаного Комітету є:

 

1) ведення єдиного державного реєстру страховиків;

 

2) видача ліцензій на проведення страхової діяльності;

 

3) контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання інших страхових зобов'язань перед страхувальниками;

 

4) встановлення правил формування, розміщення та обліку страхових резервів;

 

5) розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності;

 

6) узагальнення практики страхової діяльності, розробка та надання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову діяльність;

 

7) участь у здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності.

 

Ліцензування страхових операцій страховиків, які здійснюють свою діяльність, на території України, має обов'язковий характер і здійснюється Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю в Україні.

  

Необхідною умовою для отримання ліцензії є наявність у страхової організації повністю оплаченого до початку діяльності статутного капіталу.

 

Після отримання відповідної ліцензії в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України страховик має право здійснювати страхову діяльність на всій території України.

 

Але для коректної роботи, страхова компанія зобов'язана дотримувати всі правила взаємодії зі страхувальниками. В іншому випадку, Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право:

 

• проводити не частіше одного разу на рік перевірку на предмет дотримання страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірність їх звітності за показниками, що характеризує виконання договорів страхування, призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;

 

• при виявленні порушень страховиками вимог законодавства України про страхову діяльність видавати їм розпорядження про їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру страховиків. Спори про відкликання ліцензії розглядає суд або арбітражний суд;

 

• звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності.

 

Якщо в страховій компанії, в якій Ви обслуговуєтесь, почалися проблеми з ліцензією, панікувати не варто. Перше, що потрібно зробити - уточнити, ліцензія припинена або анульована.